Steun ons

Velen erkennen de maatschappelijke relevantie van onze ambitie. Niet alleen in woord. Zo levert het vfonds met € 2.5 miljoen een aanzienlijke bijdrage in de realisatie van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Maar er is meer geld nodig. Voor het realiseren van de begraafplaats, voor bouw, onderhoud en beheer van het multifunctionele Herdenkings- en Educatiecentrum én voor het ontwikkelen van educatieve exposities.

Steun een laatste rustplaats voor Nederlandse veteranen die streden voor vrede én vrijheid. Geef de erkenning en waardering die ze verdienen en draag bij aan de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

We vertellen u graag meer over onze plannen. Neem voor meer informatie contact op met ir. Fokko Spoelstra, secretaris van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen klik hier.

Steun ons via het Ted Meines Fonds

Voor het inzamelen van de hardnodige gelden is het Ted Meines Fonds, een fonds op naam onder het vfonds,  vernoemd naar Lgen. b.d. Ted Meines, in het leven geroepen. Klik hier voor meer informatie. Gelden die binnenkomen op dit fonds worden besteed aan realisatie, onderhoud en beheer van de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen. Ook het Herdenkings- en Educatiecentrum wordt vanuit dit fonds gefinancierd. Het vfonds – en daarmee ook het Ted Meines Fonds – is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit houdt in dat uw giften zijn vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.