Uit eerbied

De erkenning en waardering voor militairen met de veteranenstatus groeit in Nederland. Dat verdienen ze ook; deze mannen en vrouwen hebben over de hele wereld actief gestreden voor vrede én vrijheid. Of ze doen dat op dit moment nog steeds.

Rustplaats voor veteranen
Nederlandse militairen die omkomen tijdens een missie kunnen eervol worden begraven, bijvoorbeeld op Nationaal Ereveld Loenen. Een serene plek op de Veluwe waar nabestaanden hun geliefden gedenken. En waar anderen zich realiseren dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen en Oorlogsgravenstichting willen, op een naastgelegen begraafplaats, ook veteranen een gezamenlijke rustplaats bieden. Uit eerbied voor onze veteranen.

Steun onze missie
Naast de steun van het vfonds – Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg – is uw financiële steun hard nodig bij het realiseren van onze missie. Een aparte plek naast Nationaal Ereveld Loenen waar veteranen – en desgewenst hun partner – begraven kunnen worden of hun as uitgestrooid. Een plek met een uniforme uitstraling die recht doet aan hun inzet. Een plek voor nabestaanden en bezoekers, dankzij een nieuw multifunctioneel herdenkings- en educatiecentrum over de inzet van Nederlandse militairen tijdens de Tweede Wereldoorlog en actuele internationale (vredes)missies.

Draag ook bij aan een gedenkwaardige plek ter ere van Nederlandse veteranen die streden voor vrede en vrijheid: de Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen.

Wij danken u bij voorbaat voor uw steun.

Seger baron van Voorst tot Voorst
Voorzitter Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen

Genmaj b.d. T.W.B. Vleugels
Directeur Oorlogsgravenstichting