Veelgestelde vragen

Hoelang is de duur van het grafrecht?

Er zullen door de NVBL algemene grafrechten worden uitgegeven voor in eerste instantie 20 jaar voor de graven en voor bijzetting in de urnenmuur 5 jaren. Na 20, respectievelijk 5 jaar is het mogelijk om het grafrecht te verlengen. Voor welke periode en de kosten daarvan wordt in het begraafplaatsreglement beschreven.

Kan ik een graf reserveren?

Het is mogelijk om een gewoon graf, urnengraf of ruimte in de urnenmuur te reserveren. In het begraafplaatsreglement dat wordt opgesteld wordt aangegeven hoe en tegen welke kosten een reservering plaats kan vinden.

Kan ik een plek uitzoeken?

Het is niet mogelijk om een specifieke plek uit te zoeken en te reserveren.

Wat is het verschil met een burgerbegraafplaats?

De NVBL biedt een laatste rustplaats voor militairen met veteranenstatus en hun eventuele partners. De grafinrichting (de steen) is uniform.

Wat zijn de voorwaarden om er te mogen liggen?

De overledene moet de status van veteraan, volgens de veteranenwet, bezitten of moet een geregistreerd partner van een veteraan zijn. De partner kan pas begraven c.q. bijgezet worden na het overlijden en begraven/de bijzetting van de veteraan. Voor urnbijzetting of asverstrooiing geldt een zelfde beleid.

Is er een aula of rouwcentrum?

Er is een multifunctioneel informatie- en herinneringscentrum dat tevens dienst zal doen als aula voor een uitvaart. Het gebouw beschikt over onder andere een familiekamer waar de familie op het moment van uitvaart gescheiden van de overige aanwezigen ontvangen kan worden en afscheid kan nemen.

Regel ik de uitvaart zelf?

De uitvaart kan het beste samen met een uitvaartondernemer voorbereid en verzorgd worden. Deze uitvaartondernemer zal dan me de Oorlogsgravenstichting en NVBL afspraken maken zodat de uitvaart naar wens verloopt.

Wat kost het?

De tarieven inzake de grafrechten/het recht om de begraafplaats als laatste rustplaats te gebruiken, moeten nog worden vastgesteld. Deze zullen in lijn liggen met de tarieven van openbare begraafplaatsen in de omgeving van Loenen (Arnhem/Ede/Apeldoorn). De kosten van een uitvaart zijn sterk afhankelijk van de persoonlijke invulling. Voor een indicatie van de kosten kunt u het beste contact opnemen met uw uitvaartondernemer of uitvaartverzekeraar. De tarieven worden te zijner tijd in het begraafplaatsreglement gepubliceerd.

Wordt het graf onderhouden?

Het graf wordt gedurende de looptijd van het graf onderhouden door de Oorlogsgravenstichting in opdracht van de NVBL. 

Mag u met een hond de begraafplaats betreden?

Nee, honden zijn niet toegestaan op de begraafplaats.

Mogen er persoonlijke spullen bij het graf liggen? (bijvoorbeeld een teddybeer)

Persoonlijke uitingen of herinneringen mogen niet op of om het graf neergelegd worden. Natuurlijke bloemen mogen wel. Kleine kiezelsteentjes zoals in de Joodse traditie zijn uiteraard toegestaan. Een en ander zal in het begraafplaatsreglement verder worden vastgelegd.

Hoe wordt omgegaan met geloofsuitingen?

Op de grafsteen is ruimte voor het tonen van een geloofsuiting.

Wat mag er op de steen staan?

Op de steen zal naast een geüniformeerde tekst ook (beperkt) ruimte zijn voor een persoonlijke boodschap. De partner kan, indien in het zelfde graf begraven, ook op de steen vermeld worden. De details zullen nader omschreven worden in het begraafplaatsreglement.

Wat zijn de openingstijden van de begraafplaats?

Openingstijden van de NVBL zijn gelijk aan die van het ereveld in Loenen: van zonsopkomst tot zonsondergang.

Partner bovenop of ernaast? Op welke manier kan de partner worden begraven/bijgezet?

Een geregistreerd partner die niet veteraan is kan in zelfde graf begraven worden boven. Logischerwijs wordt de partner boven de veteraan ter aarde besteld. Een geregistreerd partner tevens veteraan is heeft de keuze om in het graf van zijn/haar partner bijgezet te worden of een apart graf in te nemen.

Urnen van geregistreerde partners kunnen in de urnenmuur worden bijgezet. Asverstrooiing is ook mogelijk.

Wat als je partner eerst komt te overlijden? Mag die eerst?

Het is een veteranenbegraafplaats, de veteraan dient als eerste de laatste rustplaats in gebruik te nemen. De geregistreerde partner van de veteraan kan nadien worden herbegraven of bijgeplaatst worden in een urn.

Wat gebeurt er als graf wordt geruimd?

Als termijn van het grafrecht afloopt, krijgen nabestaanden de mogelijkheid om het grafrecht te verlengen. Wordt daar geen gebruik van gemaakt, dan zal het graf geruimd worden. Als het graf wordt geruimd zullen de restanten in een verzamelgraf worden geplaatst.

Wat is de capaciteit van de aula?

De aula heeft een capaciteit van 80 personen, maar dit is uit te breiden tot 200. Met de eventuele voorzieningen buiten kunnen tot 500 personen een uitvaart bijwonen.

Mag de urn van de partner in het graf?

Een urn van een geregistreerd partner mag bijgeplaatst worden in het graf of in de urnenmuur.

Betaal je eenmalig/jaarlijks of maandelijks voor de grafrechten?

Er is de keuze tussen een eenmalige betaling of jaarlijks. De hoogte van het grafrecht: per jaar of eenmalig wordt vastgelegd in het begraafplaatsreglement.

Wat is het kledingsvoorschrift voor een ceremonie/teraardebestelling

Er geldt geen kledingvoorschrift op de begraafplaats. Wel kunnen er uitvaarten met militaire eer plaatsvinden waarbij het dragen van uniformen gebruikelijk is. Het spreekt voor zich dat er uit respect voor de overledenen passende kleding gedragen wordt.