Organisatie

Bestuur Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 

 • S.E. baron van Voorst tot Voorst, directeur/bestuurder Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe
  voorzitter
 • Generaal-majoor G.F. Sotthewes, coördinerend projectmanager Ministerie van Defensie
  vice-voorzitter
 • Generaal-majoor N. Geerts, commandant Nederlandse Defensie Academie
  secretaris
 • drs. J. Hetebrij RA, partner EY
  penningmeester
 • Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek, advocaat Coupry
  bestuurslid

Secretariaat

Ir. F.A. Spoelstra