Organisatie

Bestuur 

 • S.E. baron van Voorst tot Voorst, voorzitter
  • aandachtsgebied: marketing & communicatie, vrijwilligers, contactpersoon overheden
 • Genmaj. b.d. G.F. Sotthewes, vice-voorzitter
  • aandachtsgebied: werkgroep gebouw incl. MJOP, contactpersoon OGS en Antea Group
 • Genmaj. b.d. N. Geerts, secretaris
  • aandachtsgebied: werkgroep begraven incl. MJOP begraafplaats, contactpersoon veteranen, externe betrekkingen algemeen
 • Drs. J. Hetebrij RA, penningmeester
  • aandachtsgebied: fondsenwerving, contactpersoon vfonds
 • Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek, bestuurslid
  • aandachtsgebied: juridische zaken, reglementen, contactpersoon Monuta en Cuperus Gedenken

Raad van Advies 

 • Drs. J.C.G.M. Berends MPA, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
 • Mevrouw drs. A.M.C. Eijsink, initiatiefneemster Veteranenwet, voormalig lid Tweede Kamer
 • Gen. b.d. T.A. Middendorp, namens Oorlogsgravenstichting
 • Mr. W.G.H.M van der Putten, expert grafrecht
 • Bgen. b.d. H.J. Scheffer, voorzitter Veteranenplatform
 • Lgen. F. van Sprang, inspecteur-generaal der Krijgsmacht
 • Dr. G. Valk, voorzitter Veteraneninstituut
 • Lgen. b.d. C.J.M. de Veer, namens vfonds