Organisatie

Bestuur Stichting Nationale Veteranenbegraafplaats Loenen 

 • S.E. baron van Voorst tot Voorst
  voorzitter
 • Genmaj. b.d. G.F. Sotthewes
  vice-voorzitter
 • Genmaj. N. Geerts
  secretaris
 • Drs. J. Hetebrij RA
  penningmeester
 • Mevrouw mr. P.B. Gaasbeek
  bestuurslid

Secretariaat

Ir. F.A. Spoelstra

Raad van Advies 

 • Drs. J.C.G.M. Berends MPA, Commissaris van de Koning in de provincie Gelderland
 • Mevrouw drs. A.M.C. Eijsink, initiatiefneemster Veteranenwet, voormalig lid Tweede Kamer
 • Lgen. b.d. J.F.A.N. van Griensven, voormalig inspecteur-generaal der Krijgsmacht
 • Gen. b.d. T.A. Middendorp, namens de Oorlogsgravenstichting
 • Mr. W.G.H.M van der Putten, expert grafrecht
 • Bgen. b.d. H.J. Scheffer, voorzitter Veteranenplatform
 • Dr. G. Valk, voorzitter Veteraneninstituut
 • Lgen. b.d. C.J.M. de Veer, namens het vfonds